Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2016/2017
 • Program: Geotehnologija in rudarstvo
 • Način študija: Redni
 • Lokacija: Velenje


 • Bogatenje mineralnih surovin

  dr. Boris Salobir

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 1. 2017 16.15, C-001 starejše generacije
  Drugi redni 21. 3. 2017 16.30, C-101  
  Tretji redni 4. 5. 2017 17.00, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji do 26.4.2017
  Četrti redni 3. 7. 2017 16.30, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji
  Peti redni 4. 9. 2017 16.30, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji
  Na vrh

  Ekonomika podjetja

  Martina Omladič, univ. dipl. ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 1. 2017 16.15, C-110  
  Drugi redni 12. 4. 2017 9.00, C-110  
  Tretji redni 27. 6. 2017 9.00, C-110  
  Četrti redni 24. 8. 2017 9.00, C-110  
  Peti redni 19. 9. 2017 9.00, C-110  
  Na vrh

  Geologija in inženirska geologija

  Mateja Klemenčič, univ. dipl. inž.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 1. 2017 15.00, C-103 starejše generacije
  Drugi redni 22. 6. 2017 15.00, C-103  
  Tretji redni 22. 8. 2017 15.00, C-103  
  Na vrh

  Geomehanika in geotehnika

  dr. Simon Zavšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 19. 1. 2017 16.00, C-202 starejše generacije
  Drugi redni 29. 6. 2017 16.00, C-103  
  Tretji redni 31. 8. 2017 16.00, C-103  
  Na vrh

  Izgradnja podzemnih prostorov, predorov in jaškov

  dr. Boris Salobir

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 1. 2017 16.15, C-001 starejše generacije
  Drugi redni 4. 5. 2017 17.00, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji do 26.4.2017
  Tretji redni 3. 7. 2017 16.30, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji
  Četrti redni 4. 9. 2017 16.30, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji
  Na vrh

  Miniranje v rudarstvu in gradbeništvu

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 1. 2017 16.00, C-101 starejše generacije
  Drugi redni 14. 4. 2017 16.15, C-101  
  Tretji redni 26. 6. 2017 15.00, C-103  
  Četrti redni 24. 8. 2017 16.00, C-101  
  Na vrh

  Podzemna in površinska eksploatacija

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 1. 2017 16.00, C-101 starejše generacije
  Drugi redni 9. 3. 2017 15.15, C-101  
  Tretji redni 26. 6. 2017 15.00, C-103  
  Četrti redni 24. 8. 2017 16.00, C-101  
  Na vrh

  Poslovno komuniciranje in vodenje

  Martina Omladič, univ. dipl. ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 1. 2017 16.15, C-110  
  Drugi redni 28. 6. 2017 9.00, C-110  
  Tretji redni 30. 8. 2017 9.00, C-110  
  Četrti redni 19. 9. 2017 9.00, C-110  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje d1

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 24. 8. 2017 15.00, C-110  
  Drugi redni 11. 9. 2017 15.00, C-110  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje d2

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 24. 8. 2017 15.00, C-110  
  Drugi redni 11. 9. 2017 15.00, C-110  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje d3

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 24. 8. 2017 15.00, C-110  
  Drugi redni 11. 9. 2017 15.00, C-110  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje d4

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 24. 8. 2017 15.00, C-110  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje d5

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 24. 8. 2017 15.00, C-110  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje d6

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 24. 8. 2017 15.00, C-110  
  Na vrh

  Pridobivanje geotermalne energije

  dr. Boris Salobir

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 1. 2017 16.15, C-001 starejše generacije
  Drugi redni 4. 5. 2017 17.00, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji do 26.4.2017
  Tretji redni 3. 7. 2017 16.30, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji
  Četrti redni 4. 9. 2017 16.30, C-103 pogoj oddane vaje in seminarji
  Na vrh

  Projektiranje in varstvo pri delu

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 25. 11. 2016 16.00, C-101  
  Drugi redni 6. 1. 2017 16.00, C-101  
  Tretji redni 26. 6. 2017 15.00, C-103  
  Četrti redni 24. 8. 2017 16.00, C-101  
  Na vrh

  Računalništvo in informatika

  mag. Ivan Jovan

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 1. 2017 15.00, A-205 starejše generacije
  Drugi redni 22. 6. 2017 16.00, A-205  
  Tretji redni 29. 8. 2017 16.00, A-205  
  Na vrh

  Srečko Zorman, univ. dipl. inž.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 4. 2017 9.40, M2-111 izvaja g. Miran Špička, generacija 2016/17
  Drugi redni 30. 6. 2017 9.00, C-003 izvaja g. Miran Špička, generacija 2016/17
  Tretji redni 25. 8. 2017 9.00, C-003 izvaja g. Miran Špička, generacija 2016/17
  Na vrh

  Rudarska merjenja

  dr. Milan Medved

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 1. 2017 16.15, C-103 starejše generacije
  Drugi redni 21. 6. 2017 16.15, C-103  
  Tretji redni 6. 9. 2017 16.15, C-103  
  Na vrh

  Rudarski stroji in naprave

  mag. Marjan Hudej

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 1. 2017 17.00, C-103  
  Drugi redni 21. 6. 2017 17.00, C-101  
  Tretji redni 5. 9. 2017 17.00, C-103  
  Na vrh

  Sanacija starih bremen in naravnih nesreč

  mag. Bogdan Makovšek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 1. 2017 16.00, C-101 starejše generacije
  Drugi redni 19. 6. 2017 16.00, C-101  
  Tretji redni 26. 6. 2017 15.00, C-103  
  Četrti redni 24. 8. 2017 16.00, C-101  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku

  Marija Klemenšek, prof.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 31. 3. 2017 8.00, C-112 [Nemški jezik]
  Na vrh

  mag. Vlasta Leban

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 4. 2017 10.30, C-110 [Angleški jezik] generacija 2016/17, ustni zagovor 14. 4. 2017 ob 10. v C-103
  Drugi redni 29. 6. 2017 10.00, C-110 [Angleški jezik] generacija 2016/17, ustni zagovor po dog.
  Tretji redni 23. 8. 2017 10.00, C-110 [Angleški jezik] generacija 2016/17, ustni zagovor po dog.
  Na vrh

  mag. Nataša Makovecki

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 1. 2017 8.00, C-201 [Angleški jezik] starejše generacije
  Drugi redni 14. 4. 2017 8.00, C-103 [Angleški jezik] starejše generacije
  Na vrh

  Tehniška matematika

  Anton Kališnik, univ. dipl. inž.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 26. 1. 2017 13.00, C-001 starejše generacije
  Drugi redni 6. 4. 2017 10.30, C-103  
  Tretji redni 3. 7. 2017 11.00, C-103  
  Četrti redni 1. 9. 2017 12.00, C-110  
  Na vrh

  Vrtanje in sidranje

  Tadej Vodušek, univ. dipl. inž.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 1. 2017 18.00, C-101  
  Drugi redni 19. 6. 2017 18.00, C-103  
  Tretji redni 8. 9. 2017 18.00, C-103  
  Na vrh